Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Αδελφοποίηση δήμων

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής το πρόγραμμα Green Twinning στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  και Ορθολογικής Χρήσης της Ενέργειας (ΟΧΕ) . Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της εθελοντικής Συμφωνίας Αδελφοποίησης με το Δήμο Castellon de la Plana  πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας στη χώρα της Ισπανίας. Το Δήμο Νέας Σμύρνης  εκπροσώπησε η Υπεύθυνη για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης κα. Νόρα Γαλανοπούλου.

Η συνεργασία αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από την συνεννόηση των δύο εταίρων στα πλαίσια μίας αμφίδρομης σχέσης , που θα έχει σαν στόχο την προώθηση των ενεργειακών πολιτικών . Σκοπός του εν λόγω εγχειρήματος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης σε θέματα υλοποίησης πολιτικών αειφόρου ενέργειας , στοχεύοντας στην εξεύρεση τεχνογνωσίας  όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας στον  οδοφωτισμό και σε αθλητικά κέντρα.