Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Νέες 12μηνες θέσεις εργασίας στο Δήμο
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την προκήρυξη για:

  • 4 θέσεις ΤΕ κοινωνικών λειτουργών και
  • 4 θέσεις ΠΕ νηπιαγωγών
για σύμβαση μίσθωσης έργου (αυτοαπασχολούμενοι - διάρκεια σύμβασης 12 μήνες).
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Κυριακή 12-01-2014 έως και 21-01-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» - Ελευθερίου Βενιζέλου 18 - Νέα Σμύρνη- Τ.Κ. 17121 υπ’ όψιν κας Στασινοπούλου ή αυτοπροσώπως τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία του Κέντρου.  

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ


Στα πλαίσια της προόδου των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ» και ειδικότερα στην διαμόρφωση της Ανωνύμου οδού, μεταξύ των οδών Αγ. Φωτεινής και Κ. Παλαιολόγου θα εφαρμοστούν, στο χρονικό διάστημα από 11/01/2014 έως 06/04/2014, οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. Κατάργηση της αριστερής στροφής των οχημάτων από την οδό Κ. Παλαιολόγου προς την Ανώνυμη οδό.

Β. Κατάργηση της αριστερής στροφής των οχημάτων από την οδό Αγ. Φωτεινής προς την Ανώνυμη οδό.

Γ. Μονοδρόμηση της οδού Κ. Παλαιολόγου από Ομήρου έως Κυδωνιών.

Η απόφαση εδώ