Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Ημερίδα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη


Το πλαίσιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στοχεύει στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών πόλεων σε όλους τους τομείς: οικονομικό, κοινωνικό, χωροταξικό, επιστημονικό, περιβαλλοντικό. Η επιλογή αυτήείναι σήμερα αναγκαία ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι ευρωπαϊκές πόλεις αναπτύσσονται μέσα σε ένα ιδιαίτερα διεθνοποιημένο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον και οφείλουν να προστατεύσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στην ουσία επιδιώκουν την εξασφάλιση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές πόλεις ανεξαρτήτου της κλίμακας στην οποία ανήκουν.