Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Νέοι Αντιδήμαρχοι


Νέοι Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι με θητεία από 02.01.2014 έως το τέλος της δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

  Στον Διονύσιο Κονιδάρη, αρμόδιο για θέματα Πρασίνου, συντήρησης παιδικών χαρών και λειτουργίας Κ.Ε.Π., χωρίς αντιμισθία
  Στον Πολύδωρο Συρίγο, αρμόδιο για θέματα Νεολαίας και Αθλητισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και για την αξιοποίησηεθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, με αντιμισθία.


  Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Αθανασίου ορίστηκε υπεύθυνος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
  Δημάρχου και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου