Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Νέο ΔΣ στην Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης


Την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 20.00 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Ραιδεστού 32 -34 για την συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γεώργιου Οικονόμου από τα καθήκοντά του, λόγω αποφοίτησης του τέκνου του από το 6ο Λύκειο Νέας Σμύρνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα την παραίτηση του Προέδρου και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγησαν ομόφωνα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙ Συλλογές των Μουσείων μας ενώνουν


ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κος ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ 93/14.4.2014 τεύχος Α), προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14.04.2014) συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.

Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Ημερίδα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη


Το πλαίσιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στοχεύει στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών πόλεων σε όλους τους τομείς: οικονομικό, κοινωνικό, χωροταξικό, επιστημονικό, περιβαλλοντικό. Η επιλογή αυτήείναι σήμερα αναγκαία ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι ευρωπαϊκές πόλεις αναπτύσσονται μέσα σε ένα ιδιαίτερα διεθνοποιημένο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον και οφείλουν να προστατεύσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στην ουσία επιδιώκουν την εξασφάλιση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές πόλεις ανεξαρτήτου της κλίμακας στην οποία ανήκουν.