Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

ΣΥ.ΛΑ.Π ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Χειμερινό Εξάμηνο 2014

ΣΥ.ΛΑ.Π ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Χειμερινό Εξάμηνο 2014 | Εφημερίδα "Νέοι Ορίζοντες"
Για το χειμερινό εξάμηνο του 2014, προγραμματίζονται διαλέξεις σε δύο (2) ξεχωριστές θεματικές ενότητες:

α) Ψυχολογία,
β) Οικονομική - Κοινωνική Πολιτική
Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει έξι ( 6 ) Διαλέξεις.

Χώρος διεξαγωγής Σεμιναρίων: Δημοτικός Πολυχώρος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», (Κεντρική Πλατεία, 2ας Μαϊου, πεζόδρομος)

Αιτήσεις συμμετοχής: Γραφείο Παιδείας Δήμου Ν.Σμύρνης, Ελ.Βενιζέλου 18, 3ος όροφος

Τηλ: 213 2025840

Ώρες κατάθεσης αιτήσεων: 10:00 - 14:00

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από 07/11/2014 έως και 14/11/2014 (εργάσιμες ημέρες)

Απαραίτητα δικαιολογητικά αιτήσεων: 
Φωτοτυπίες Δελτίου Ταυτότητας και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου φορέα, στο όνομα του αιτούντος, με διεύθυνση Νέας Σμύρνης.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή για την περίοδο 2013-2014,(σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ. 1121/8-1-2013 Απόφαση Δημάρχου), απαρτίζεται από τους:

1. Στείρη Γεώργιο, (Επίκουρο Καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ), ως Υπεύθυνο Προγραμματισμού και Οργάνωσης Θεματικών Ενοτήτων,
2. Σιούτα Νικόλαο (Δρ. Ψυχολογίας, Διευθυντή 4ου Σμύρνης), ως Υπεύθυνο Λειτουργίας του ΣΥ.ΛΑ.Π.,
3. Κρικρή Γεώργιο (Ψυχολόγο Πανεπιστημίου Αθηνών) ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο,
4. Πρώϊα Στέφανο (Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου Νέας Σμύρνης σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης), ως Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης,
5. Καλογρίδη Παντελή (Γενικό Γραμματέα Δήμου Νέας Σμύρνης), ως Γενικό Συντονιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου