Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Άνοιξε η εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας 2014

Άνοιξε η εφαρμογή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την εκτύπωση του σήματος των τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών του 2014.


Με δύο τρόπους μπορούν φέτος να εκτυπώσουν από τον υπολογιστή στο σπίτι τους τα τέλη κυκλοφορίας του 2014, εκατομμύρια κάτοχοι ΙΧ και μοτοσυκλετών.

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης πληκτρολογώντας τους προσωπικούς κωδικούς του μέσω της διεύθυνσης https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp ή http://link.minfin.gr/eidop της ΓΓΠΣ, οι ιδιοκτήτες θα δουν στην οθόνη και θα εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια που, όπως και πέρυσι, δεν θα ταχυδρομηθούν μέσω των ΕΛΤΑ.

Στην πρώτη διεύθυνση πάντως μπορεί και κάποιος που προσφέρεται να εξυπηρετήσει άλλον, ο  οποίος δεν μπορεί να πληρώσει ο ίδιος τα τέλη (π.χ. επειδή μένει στην επαρχία, δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ  ή δεν μπορεί να μετακινηθεί σε τράπεζα) να εκτυπώσει τα ειδοποιητήρια, γνωρίζοντας μόνο το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του υπόχρεου, χωρίς δηλαδή τους κωδικούς πρόσβασής του στο taxisnet -που είναι προσωπικοί και δεν πρέπει κανονικά να γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου σε χαρτί είναι πάντως υποχρεωτική και θα πρέπει να φυλάσσεται μαζί με την απόδειξη πληρωμής, για τυχόν έλεγχο. Όπως και πέρυσι, δεν θα παραληφθούν αυτοκόλλητα σήματα πληρωμής τελών, που τα κολλούσαν οι ιδιοκτήτες στα οχήματά τους.

Ποιοι θα πληρώσουν και πόσα

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας του 2013 και έχουν ως εξής:

Από 51 κ.ε. έως 300 κ.ε. 22 ευρώ
Από 301 κ.ε έως 758 κ.ε. 55 ευρώ
Από 786 κ.ε έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ
Από 1.072 κ.ε έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ
Από 1.358 κ.ε έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ
Από 1.549 κ.ε έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ
Από 1.739 κ.ε έως 1.928 κ.ε 300 ευρώ
Από 1.929 κ.ε έως 2.357 κ.ε 660 ευρώ
Από 2.358 κ.ε έως 3.000 κ.ε 880 ευρώ
Από 3.001 κ.ε έως 4.000 κ.ε 1.000 ευρώ
Από 4.001 κ.ε και άνω 1.320 ευρώ

Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, όπως ορίζει ο νόμος. Πρέπει να γίνει κατάθεση πινακίδων και αριθμού κυκλοφορίας σε περίπτωση εκούσιας ακινησίας ή σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση αναγκαστικής ακινησίας, πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους που αφορά στο σήμα και παραμένει σε ακινησία.

Για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας σε τράπεζα (ή μέσω web banking) απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής», τον οποίο οι υπόχρεοι μπορούν να προμηθευτούν:

1. από τις επιλογές «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» ή «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», όταν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TaxisNet. Ο Κωδικός Πληρωμής εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ειδοποιητηρίου.

2. Μέσω των ΔΟΥ, εφόσον όμως διαθέτουν τη σχετική υποδομή. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδιοκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ασυμφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία κατόχου ή  οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:
  • στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια
  • σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της άδειας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημερωμένη η εικόνα αυτοκινήτου οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
Εξαιρετικά, τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων μπορούν να πληρώνονται:
  • στα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. στην Αττική ή στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας, όταν η καταβολή τελών κυκλοφορίας γίνεται προ της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος.
  • σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν απαιτείται διόρθωση στοιχείων αρχείου οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. ή όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχεται από το σύστημα «Κωδικός Πληρωμής», ή όταν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη Αστυνομικής Αρχής, λόγω οφειλής τελών κυκλοφορίας
  • μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άρσης εκούσιας ή αναγκαστικής ακινησίας.
Κι άλλα χαράτσια

Για την πληρωμή των τελών, οι ιδιοκτήτες μπορούν να αξιοποιήσουν και προσφορές των τραπεζών που προσφέρουν άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, εφόσον όμως η δόση εξοφλείται στην ώρα της κάθε μήνα -για να μην χρεωθούν με επιπλέον τόκους.

Εκτός από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2014, οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα κληθούν να πληρώσουν επίσης:
  • τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης εφάπαξ και αναδρομικά για το 2012, εφόσον το όχημα έχει κινητήρα πάνω από 1929 κ.ε.
  • πρόστιμο εάν δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους. Η εφορία προετοιμάζει ένα σύστημα ειδοποίησης για πληρωμή μέσω της εφορίας προστίμου ύψους 400 ευρώ, για όσα οχήματα εμφανίζονται να είναι σε κυκλοφορία αλλά δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Αν όμως ο ιδιοκτήτης σπεύσει εντός 10 ημερών για την τακτοποίηση θα καταβάλλει το 1/8 του προστίμου, δηλαδή 50 ευρώ.

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Η Εστία Νέας Σμύρνης κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με το Δήμο Νέας Σμύρνης
Στις 5 Νοεμβρίου 2013, το Πρωτοδικείο αναγνώρισε την κυριότητα και τη νομή επί των κτηρίων και του οικοπέδου της Εστίας Νέας Σμύρνης, απορρίπτοντας το επιχείρημα της δημοτικής αρχής, ότι ανήκουν στο Δήμο. Έτσι λοιπόν ο Δήμος θα πρέπει να πληρώσει τα μισθώματα 3 χρόνων για τη λειτουργία των σχολείων της Εστίας, τα οποία ανέρχονται σε ποσό άνω των 2.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσίευσε σήμερα ο δημοτικός σύμβουλος και εκδότης της εφημερίδας «Η Φωνή» κος Δημήτρης Πανταζής, ήταν αδιαμφισβήτητη η κυριότητα του οικοπέδου που βρίσκεται το Σχολείο της Εστίας στο Σωματείο από το 1952, κάτι που αποδεικνύεται με μια απλή επίσκεψη στο Υποθηκοφυλακείο. Και πως ο Δήμαρχος δεν γνώριζε (πράγμα απαράδεκτο για εκλεγμένο Δήμαρχο) πως δεν ήταν λογικό να διεκδικεί το κτήριο χωριστά από το οικόπεδο.

Και κάνει την εξής ιστορική αναδρομή:

Στο βιβλίο "Nέα Σμύρνη-Το χρονικό μιας πόλης", ο Αντώνης Πανταζής, πατέρας του Δημ. Πανταζή γράφει:
"Στις 23/7/1957 γίνεται αγιασμός για την έναρξη της ανέγερσης του κτηρίου της Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού «Η Σμύρνη» της Εστίας Νέας Σμύρνης. Δωρητές του κόστους της ανέγερσης οι εφοπλιστές Αριστοτέλης Ωνάσης και Κωνσταντίνος Κονιαλίδης. Δωρητής του οικοπέδου ο Δήμος Νέας Σμύρνης".

Και πράγματι υπάρχει αποδεικτικό έγγραφο, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, όπου αναγράφεται πως το οικόπεδο που έχει ανεγερθεί το Σχολείο της Εστίας τής δωρήθηκε το 1952 κι επομένως της ανήκει.

Με το υπ’αριθμ. 05 104 03 29 024 / 0 / 0 ΚΑΕΚ Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Σμύρνης είναι σαφής η πλήρης κυριότητα με ποσοστό 100% του Σωματείου «Εστία Νέας Σμύρνης» επί του οικοπέδου στην διεύθυνση Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 στην Νέα Σμύρνη 3.916 τ.μ. που στεγάζει το σχολείο της Εστίας. Με τα υπ’αριθμ. συμβολαιογραφικά έγγραφα 7487, 16/04/1952 (δωρεά Δήμου Νέας Σμύρνης διοίκησης Δημάρχου Αθανασίου Καρύλλου) με ημερομηνία μεταγραφής στις 27/05/1952 και 5529, 17/02/1943 με ημερομηνία μεταγραφής 27/05/1943 (δωρεά Κοινότητας Νέας Σμύρνης εποχής διοίκησης Ιωάννη Μαγκριώτη) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γρηγορόπουλου Σταμάτιου φαίνεται καθαρά ως αιτία κτήσης η δωρεά του οικοπέδου, που αργότερα θα στεγάσει το σχολείο του παραπάνω αναφερόμενου Σωματείου.

Το πρώτο συμβόλαιο του 1943 περιείχε τον όρο να λειτουργούν στο σχολικό συγκρότημα που επρόκειτο να ανεγερθεί αποκλειστικά και μόνο Σχολές Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Με βάση αυτό ο Δήμος θα μπορούσε να κερδίσει την δίκη. Όμως στο δεύτερο συμβόλαιο του 1952 έγινε αναίρεση των όρων αυτών κι έτσι η Εστία ήταν ο απόλυτος κύριος του οικοπέδου με οποιαδήποτε μορφή κι αν λειτουργούσε το κτήριο.

(Μέχρι τις 31/12/2010 το ενοίκιο του σχολείου το κατέβαλε η Νομαρχία στην Εστία, όμως από 1/1/2011 με την εφαρμογή του Καλλικράτη η κυριότητα των σχολείων πέρασε στους δήμους, στους οποίους ανήκουν γεωγραφικά και τότε άρχισε η διαμάχη)

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΝΑ TABLET

Στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσης του τμήματος HANDBALL, ο Πανιώνιος έχει προς διάθεση 3.000 λαχνούς.Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με τους προπονητές των παιδιών  για να παραλάβει μπλοκ με τους λαχνούς και να βοηθήσει στην διάθεση των λαχνών. Η τιμή είναι 1 ευρώ ο λαχνός.

Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν μεμονωμένους λαχνούς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον προπονητή των ακαδημιών Γιώργο Καρασαββίδη 6977445904 ή με τους αθλητές του αντρικού και γονείς που διαθέτουν μπλοκ λαχνών.

Το δώρο για τον τυχερό είναι ένα TABLET Samsung Galaxy Tab 2 7.0 8GB.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21/12/2013 και ο αριθμός του τυχερού λαχνού θα αναρτηθεί στο blog του συλλόγου http://pgsshandball.blogspot.gr/

96 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ


Αναρτήθηκε  χθες 13 Νοεμβρίου το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ".

Για το Δήμο Νέας Σμύρνης προβλέπονται 96 θέσεις:

1   ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1   ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3   ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
5   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5   ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5   ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
5   ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
5   ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2   ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
3   ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
5   ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
10 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
14 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
22 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 13.11.2013 ΕΩΣ 20.11.2013 (12:00)

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΟΑΕΔ