Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ 24 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
(ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

καθημερινά από 9:30 έως 13:30, 

Ελ. Βενιζέλου 18 3ος όροφος

Τηλ: 213 2025840-833 / Fax: 213 2025911 / Mail: kdvm72@gmail.com