Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Όλα είναι εφικτά


Η οικονομική κατάρρευση της Ισλανδίας το 2008 υποκίνησε μαζικά κοινωνικά κινήματα, τα οποία πέτυχαν να επιβάλουν τον όρο το μελλοντικό σύνταγμα να καταρτιστεί από απλούς πολίτες. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του 2011 μια ομάδα 25 ατόμων από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, εργάστηκε για τη σύνταξη του κειμένου και κατόπιν το ανήρτησε στο διαδίκτυο, ώστε όποιος θέλει να εκφράσει αντιρρήσεις ή να το εμπλουτίσει, κάτι που έκαναν αρκετές εκατοντάδες Ισλανδοί. Στη συνέχεια η πρόταση υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο της χώρας και τον περασμένο Μάιο οι βουλευτές αποφάσισαν να προκηρύξουν δημοψήφισμα για την έγκρισή του, πράγμα που έγινε πολύ προσφάτως και κατά το οποίο οι Ισλανδοί τάχθηκαν υπέρ της αναθεώρησης του συντάγματος.