Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δρόμοι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δρόμοι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Άντε... με το καλό και τα πεζοδρόμια!...

Το ποσό των 400.000 ευρώ αποδέσμευσε η Περιφέρεια Αττικής για τη συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Παρεμβάσεις στους δρόμους


Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης αποφάσισε τις εξής παρεμβάσεις:

1. Στον κόμβο Βυζαντίου και Σοφούλη

α) Την κατασκευή τριγωνικής νησίδας που θα διαχωρίζει την κίνηση των οχημάτων που εισέρχονται στην οδό Βυζαντίου από την οδό Σοφούλη από την κίνηση αυτών που συνεχίζουν επί της οδού Σοφούλη.  
β) Την τοποθέτηση πινακίδων με τις οποίες διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.  
γ) Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ και τοποθέτηση επάλληλων σειρών από μεταλλικούς ανακλαστήρες «μάτια γάτας».

2. Στον κόμβο Ελ. Βενιζέλου και Σοφούλη

α) Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου που θα ενώνει επί της οδού Σοφούλη από την πλευρά της εκκλησίας της Αγ. Παρασκευής την δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση στάθμευσης από την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 132. 
β) Την κατασκευή πεζοδρομίου που θα ενώνει το πεζοδρόμιο του οικοδομικού τετραγώνου 201 επί της οδού Βίαντος με την τριγωνική νησίδα επί της οδού Βίαντος και Ελ. Βενιζέλου.
γ) Την τοπική τροποποίηση του πεζοδρομίου του οικοδομικού τετραγώνου 230 επί της οδού Βίαντος έτσι ώστε να είναι πιο ομαλή η οριζοντιογραφική καμπύλη της οδού Βίαντος πριν αυτή καταλήξει στον κόμβο.  
δ) Την τοποθέτηση πινακίδων με τις οποίες διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.  
ε) Την κατασκευή πεζοδρομίου με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ.

3. Στον κόμβο Ανοίξεως και Ευξείνου Πόντου

α) Την κατασκευή πεζοδρομίου επί του οικοδομικού τετραγώνου 270 και επί της οδού Ευξείνου Πόντου. 
β) Την διαπλάτυνση της τριγωνικής νησίδας από τις οδούς Ανοίξεως και Δέγλερη και δημιουργία λωρίδας στάθμευσης επί της οδού Δέγλερη.  
γ) Την τοποθέτηση πινακίδων με τις οποίες διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.

4. Στον κόμβο Πέτρας και Ηρακλείου

α) Αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείου και επί του οικοδομικού τετραγώνου 321, την δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση στάθμευσης από την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 320.
β) Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της τριγωνικής νησίδας και επί των οδών Ηρακλείου και Πέτρας, την δημιουργία λωρίδων στάθμευσης επί της οδού Ηρακλείου και την απαγόρευση στάθμευσης από την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 316.  
γ) Την τοποθέτηση πινακίδων με τις οποίες διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.  
δ) Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ.

5. Δύο Μονοδρομήσεις

1) Η οδός Σοφούλη από την οδό Αντιοχείας μέχρι την Ελ. Βενιζέλου.
2) Η οδός Ανοίξεως από την οδό Σαλτέλη μέχρι την Ευξ. Πόντου, και τέλος

6. Μία Αντιδρόμηση 

Η οδός Μυκάλης που πήγαινε από την Αγ. Σοφίας προς την Ευξ. Πόντου θα αλλάξει κατεύθυνση και θα πηγαίνει ανάποδα, δηλ. από την Ευξ. Πόντου προς την Αγ. Σοφίας.