Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

Yποβολή αιτήσεων εγγραφής μαθητών στην Α' δημοτικού της Λεοντείου

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής μαθητών και μαθητριών στην Α' Τάξη των Δημοτικών της Λεοντείου λήγει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015.
                
Αιτήσεις Εγγραφής σε άλλες τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου για το επόμενο σχολικό έτος 2015-2016 γίνονται δεκτές μέχρι το τέλος του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.30 και τα Σάββατα 17/01, 24/01 και 31/01 από 08.30 έως 12.30 στην Κεντρική Γραμματεία του Εκπαιδευτηρίου.

Λεόντειος 
Θεμ. Σοφούλη 2  
171 22 Νέα Σμύρνη 
Τηλ.: 210 9418011 - Fax: 210 9418079
www.leonteios.edu.gr