Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Ημερίδα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη


Το πλαίσιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στοχεύει στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών πόλεων σε όλους τους τομείς: οικονομικό, κοινωνικό, χωροταξικό, επιστημονικό, περιβαλλοντικό. Η επιλογή αυτήείναι σήμερα αναγκαία ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι ευρωπαϊκές πόλεις αναπτύσσονται μέσα σε ένα ιδιαίτερα διεθνοποιημένο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον και οφείλουν να προστατεύσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στην ουσία επιδιώκουν την εξασφάλιση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές πόλεις ανεξαρτήτου της κλίμακας στην οποία ανήκουν.

Αναμφισβήτητα, ένας από τους βασικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι το περιβάλλον. Ο άνθρωπος, με τις κατασκευές και την οικοδόμηση δημιούργησε το δομημένο περιβάλλον και επέφερε πολλές επιδράσεις πάνω στο φυσικό περιβάλλον. Αρκετά χρόνια τώρα η ανθρωπότητα αντελήφθη το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται η βιωσιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος και παγκόσμιες πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα στις πόλεις. Στην προσπάθεια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί και έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα στις πόλεις.

Η παρούσα Ημερίδα διερευνά τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στη βιωσιμότητα των πόλεων. Αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν στη βιωσιμότητα σε σχέση με την οικονομική κρίση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και την εκπαίδευση. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στην «καρδιά» της αστικής Περιφέρειας της Αττικής, σε
έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους της Ελλάδας, τη Νέα Σμύρνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

11.00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Προσφωνήσεις
- Χαιρετισμός Σταύρου Τζουλάκη, Δημάρχου Νέας Σμύρνης
- Χαιρετισμός Νόρας Γαλανοπούλου, τ. Αντιδημάρχου Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προεδρείο: Ρόϊδω Μητούλα

11.15 
Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Κρίσης και ο Ρόλος των Πόλεων
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
Καθηγητής, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τ. Υφυπουργός Παιδείας

11.30 
Βιώσιμη Διαχείριση των Απορριμμάτων στις Ευρωπαϊκές πόλεις
Αγησίλαος Οικονόμου
Διδάκτωρ Ε.Μ.Π., Περιβαλλοντολόγος

11.45 
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τα Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Παναγιώτης Παταργιάς
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελλοποννήσου

12.00  
Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
Ελένη Θεοδωροπούλου
Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

12.15 
Συμπεράσματα Ημερίδας
 Νάσος Μπαλέρμπας
 Εκπαιδευτικός, Υπ.Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.

12.30 
Βράβευση από τη Διευθύντρια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» καθηγήτριας Ελένης Θεοδωροπούλου των Εκπαιδευτικών του Δήμου Νέας Σμύρνης για την Προσφορά τους στα Προγράμματα
 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου