Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ σε αθλητικές εγκαταστάσεις

step-2-sport-112164 (2)
Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου STEP-2-SPORT, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe της Ε.Ε. και στο οποίο συμμετέχει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS μαζί με 11 ακόμα εταίρους από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Σμύρνης στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου.

Το έργο STEP-2-SPORT, που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο και θα διαρκέσει τρία χρόνια, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό σε σχέση με την ενεργειακή θωράκιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.  Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου ενάμιση εκατομμύριο αθλητικές εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν στο 8% του συνολικού κτιριακού δυναμικού. Οι περισσότερες από αυτές χτίστηκαν πριν από το 1980 χωρίς να  έχουν ληφθεί υπ’όψιν ενεργειακά κριτήρια.

Σύμφωνα με μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις μπορεί να ευθύνονται μέχρι και για το 10% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού τομέα. Το έργο STEP-2-SPORT καλύπτει Ολοκληρωμένες Πρωτοβουλίες, με επίκεντρο την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια και αποσκοπεί στην υποστήριξη της βαθμιαίας ανακαίνισης των υπαρχόντων αθλητικών κτιρίων για την επίτευξη του στόχου της Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΣΜΚΕ), συμβάλλοντας συγχρόνως στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ.

Παράλληλα μέσα από την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται ο πολλαπλασιασμός των κτιρίων της ΕΕ που διαθέτουν ήδη  Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης, η αύξηση των επενδύσεων των ιδιοκτητών αθλητικών κτιρίων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτά και τελικά η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στο έργο συμμετέχουν πιλοτικά εγκαταστάσεις από επτά διαφορετικές χώρες (Σουηδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία).

Η Ελλάδα συμμετέχει με τρεις αθλητικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα με το Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης, το Κλειστό Γυμναστήριο Φαρσάλων και το Κλειστό Γυμναστήριο Ελευσίνας. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, καθώς και σε αυτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τις υπόλοιπες χώρες, θα πραγματοποιηθεί Ενεργειακή Επιθεώρηση για τον υπολογισμό της χρήσης ενέργειας του κτιρίου και τον εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης, Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου (Α, Β, C, D, E, F, G),  ενώ παράλληλα θα εκπονηθεί συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης  για τον καθορισμό των μέτρων βελτίωσης που πρέπει να εφαρμοστούν τα επόμενα δέκα χρόνια, ώστε να γίνει ένα Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας και θα επιχειρηθεί η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Από ελληνικής πλευράς, εκτός από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, στο έργο συμμετέχει επίσης η εταιρεία SPPED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., ενώ από τις υπόλοιπες χώρες οι:  LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, CATALAN ENERGY INSTITUTE και PICH-AGUILERA ARQUITECTOS S.L.P από την Ισπανία, οι IPPOCRATE AS S.r.l. και SAMNITE AGENCY FOR ENE RGY & ENVIRONMENT από την Ιταλία, THE POLISH NATIONAL ENERGY CONSERVATION AGENCY από την Πολωνία, BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER και ENERGY AGENCY OF PLOVDIV από τη Βουλγαρία,  SKANE ASSOCIATION OF LOVAL AUTHORITIES από τη Σουηδία και ENERGIA PROPRIA από την Πορτογαλία.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια με το Κλειστό Κολυμβητήριο της πόλης, μια αθλητική εγκατάσταση υψηλών δυνατοτήτων, που χρήζει όμως άμεσης και ουσιαστικής ανακαίνισης, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε ένα σύγχρονο κτίριο, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου