Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή δημότη Νέας Σμύρνης να δηλώσει συμμετοχή για τη στελέχωση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ) για την περίοδο 2014-2016.

Στη ΔΕΔ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπρόσωποι:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Κάθε φορέας που δηλώνει συμμετοχή θα πρέπει να προτείνει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για τη ΔΕΔ.

Η ΔΕΔ αποτελείται από 40 τακτικά μέλη και 40 αναπληρωματικά. Από αυτά 28 μέλη είναι εκπρόσωπο φορέων και 12 δημότες.

Δηλώσεις συμμετοχής:
e-mail: dnsmyrni@0149.syzefxis.gov.gr
Fax: 213 2025 846
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων έως 26.09.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου