Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Choose4Greece: Τεστ που δείχνει με ποιο κόμμα ταιριάζουν οι απόψεις σου


Με ποιο κόμμα ταιριάζουν οι απόψεις σας; Την απάντηση δίνει ο ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου Choose4Greece, που ξεκίνησε να λειτουργεί.

Μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.choose4Greece.com, οι χρήστες/ψηφοφόροι βρίσκουν 30 προτάσεις που σχετίζονται με διάφορα θέματα πολιτικής επικαιρότητας, οργανωμένα σε θεματικές κατηγορίες. 

Για κάθε μία από αυτές τις προτάσεις μπορούν να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους. Εφόσον συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, το πρόγραμμα παρουσιάζει το βαθμό συνάφειας του χρήστη με κάθε ένα από τα κόμματα.

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αφορά αποκλειστικά και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ακαδημαϊκούς ερευνητικούς σκοπούς.

Το Choose4Greece 2015 σχεδιάστηκε από το Preference Matcher, μια κοινοπραξία επιστημόνων με ειδίκευση στο αντικείμενο της διαχείρισης ηλεκτρονικών συμβούλων ψήφου (voting advice applications) με σημαντική εμπειρία σχεδιασμού παρόμοιων εργαλείων σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και πλήθος ιδρυμάτων του εξωτερικού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου